LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç tarihi..

LGS oturumlarının tamamlanmasının ardından LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yerini aldı. Hayallerindeki liseye girmek için ter döken öğrenciler, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarına başladı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi… LGS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç tarihi.. #1 Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir. b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlışcevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ileelde edilir. ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava girenöğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her biralt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testlerdışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksekağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puanla çarpılması ile elde edilir. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir. h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle,17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlardaiptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilenöğrenciler için MSP hesaplanmaz. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç tarihi.. #2 LGS 2021 soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 20 Haziran tarihinde gerçekleşen LGS sınavının soruları 23 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu sene LGS sorularının 9 Haziran’da yayımlanması ön görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler https://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir