Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi’nin feshine onay

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali talebini adli tatile girilmesine saatler kala açıkladı. 10. Daire, sözleşmeden çıkılmasına ilişkin kararın iptali talebini reddetti.

Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin kararını iptal etti. (Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin kararının iptali talebini reddetti.)

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilk imza 11 Mayıs 2011’de Türkiye tarafından atılmıştı. İstanbul Sözleşmesi’nin uygun bulunduğuna ilişkin kanun da TBMM’de kabul edilmişti.

Ancak şiddete karşı kadını ve çocukları korumayı devlete ödev olarak yükleyen İstanbul Sözleşmesi, Meclis kararı olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararla feshedilmişti. Karar, Avrupa Komisyonuna bildirildikten üç ay sonra yürürlüğe girdi. Sözleşmenin feshi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yaklaşık 200 dava açıldı.

Danıştay 10. Daire, ilk olarak yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş, bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmıştı.

10. Daire, bu kez Mayıs ve Haziran aylarında iptal istemlerini duruşmalı olarak ele almıştı. Duruşmalarda Danıştay Savcısı, TBMM’den kanun çıkarmadan sözleşmenin feshedilemeyeceğini belirterek Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep etmişti.

Danıştay’ın kararı kesin değil. Karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz hakkı bulunuyor.

Bu haber daha sonra güncellenecektir.

AU/HS

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.